Nabízíme kompletní služby v oblasti správy lesa a lesních a zemědělských pozemků.


Dle čeho se stanovuje cena lesaDle druhového složení dřevin, a zdravotní stavu lesních porostů

Dle rozlohy lesa

Dle dostupnosti lesních pozemků v terénu, pro dopravní techniku

Dle stáří lesa – věkové stupně dřevin v lesních porostech

Dle určení lesa – jestli se jedná o les hospodářský, ochranný, nebo chráněnou oblast (CHKO), případně přírodní park

Výkup lesa

Jaké dokumenty potřebujete mít připraveny k určení ceny lesa?

List vlastnictví (LV) od Vámi nabízeného lesa – v tomto listu vlastnictví jsou uvedeny informace o katastrálním území (K.Ú.). Dále obec, ve které se lesní pozemky nacházejí. Čísla jednotlivých parcel, které jsou označeny jako lesní pozemky.

Dle Vámi zaslaných údajů provedeme ocenění lesa, dle aktuálních LHP, tedy údajů o Vašem lese, kde jsou uvedeny veškeré informace o lesních porostech, složení dřevin, jejich kvalitě a vytvoříme předběžnou tržní cenu lesa a případně i stanovení úřední ceny pro převod nemovitosti a platby daně z převodu nemovitosti.

Tuto službu poskytujeme vlastníkům zcela zdarma a to i pro případ, že vás zajímá "pouze" tržní nebo úřední hodnota vašeho lesa nebo lesního majetku.

Jsme schopni, vyplatit a vyřídit i Váš případný problém se zástavou nebo exekutorským rozhodnutím na Vašem listu vlastnictví. Nebojte se nám nabízet lesy i s tímto, po většinu řešitelným problémem. Naše zkušenosti jsou v této oblasti spíše pozitivní a to i v případech, kdy jde o exekuční řízení vedeného proti jednomu ze spoluvlastníků. Možností řešení takovýchto případů je velká spousta, pokud takový máte a chcete jej řešit, pak není nic lepšího, než zatelefonovat nebo napsat email – opět rádi pomůžeme nebo poradíme. Naši mlčenlivost a diskrétnost máte zaručenou.

Jak probíhá následný obchod, kdy Vy les prodáváte, my vykupujeme?

V případě, že se Vám bude líbit námi projevený zájem a navrhovaná cena – pak postupujeme následovně: Provedeme fyzickou prohlídku lesa v terénu, při které zjistíme, zdali veškeré údaje z LHP odpovídají skutečnosti v času prodeje lesa. (Zde posuzujeme kvalitu porostů, těžební zásahy v minulosti, těžební zásahy na sousedních lesních parcelách, skutečnou dostupnost lesů a spoluvlastnické vztahy pro povolení případného vstupu s technikou přes jejich pozemky a další.)

Po takto provedené prohlídce lesa bude naší společností stanovena koncová nabídková cena za Vámi nabízený les. Pokud se Vám cena bude i nadále líbit a dojde k vzájemné dohodě na této ceně, pak přistupujeme k návrhu kupní smlouvy, kterou vypracuje náš právní poradce a zašle Vám ji prostřednictvím emailu k Vašemu schválení a případnému doplnění.

Při podpisu smlouvy Vám budou vyplaceny peníze za váš les v hotovosti nebo převodem na Váš bankovní účet. Poté se kupní smlouva vloží do katastru nemovitostí, kde bude řádně zapsaná a majetek převeden do našeho výlučného vlastnictví.

Cena lesa

Co stanovuje výkupní cenu vámi nabízeného lesa?

Poloha lesa v terénu, rozloha lesa (výměra m2), přístupnost lesa z lesních a přístupových cest, druhové zastoupení dřevin v lese, věk jednotlivých porostů, způsob ochrany lesů, rozsah těžebních zásahů v lesních porostech, zdravotní stav lesních porostů.

Kdy se dozvíte tržní cenu vámi nabízeného lesa?

Tržní cenu u nás zpracovává soudní znalec z oboru lesnictví. První předběžný a nezávazný návrh ceny vám zašleme do 5 pracovních dní. Tuto službu předběžného odhadu provádíme zcela zdarma a neplyne z ní žádný závazek vůči společnosti T.E.P. Holz, s.r.o., pokud se rozhodnete pro to, že les za nabídnutou cenu neprodáte.

Pokud vás námi nabídnutá předběžná cena zaujme a projevíte vážný zájem, pak náš soudní znalec provede fyzickou obhlídku lesa v terénu, kde si ověří aktuální stav lesa. Na základě těchto zjištění dojde k upřesnění ceny lesa v čase prohlídky a zaslání návrhu kupní smlouvy a to do 7 do 14 dní od projevení vašeho zájmu o odkoupení vašeho lesního majetku.

Procento vykoupených lesů z celkových našich poptávek

Procento námi opět osázených vykácených lesů